Travprofilen krävs på 1,8 miljoner kr

Efter andelsbråket i somras – nu krävs Björn Goops stall på 1,8 miljoner kronor av sina tidigare andelsägare.
Det bekräftar advokaten Staffan Uvabäck, som företräder Stall Goop.
– Vi tillbakavisar alla krav, vi bedömer de som grundlösa, säger Uvabäck till Trav365.

ANNONS: Öppna konto på Legolas i dag – sätt in minst 200 kr och få 200 kr extra att spela för. Klicka här! 

I juli sprack det flerårigt andelskoncept som Stall Goop använt sig av. Anledningen ska ha varit olika uppfattningar kring fakturor, kommunikation och information kring de olika hästarna. Efter det flyttades flera hästar som representerades av olika ägare.

Under onsdagen skrev sajten Trottosport att Stall Goop krävs på 1,8 miljoner kronor – och det bekräftas av advokaten Staffan Uvabäck, som företräder Stall Goop.
– Jag kan bekräfta att jag fått i uppdrag av Stall Goop AB att företräda dom i en tvist mot Linn Andersson personligen, och fem andelsbolag, som riktat skriftliga krav till Stall Goop. Totalt är det 1,8 miljoner kronor, där 600 000 kronor är någon form, av i mitt tycke, eget arbete som Linn Andersson vill ha betalt för själv, säger Staffan Uvabäck till Trav365.

Advokaten fortsätter:
– Vi kommer att bestrida det här fullt ut, och antingen får de skicka nytt underlag, eller att de väljer att ange stämningsansökan för hela beloppet, eller delar av det, eller att de väljer att inte gå vidare – för det får dom avgöra. Går de vidare är det stämningsansökan som är aktuell, och även om de skulle göra det så dröjer det några månader innan det händer något från domstolen. Vi får avvakta och se hur de väljer att hantera detta, men vi tillbakavisar alla krav, vi bedömer de som grundlösa, säger Uvabäck.
Trav365: Vad innefattar kravet?
– Man skulle kort kunna ange att de stora bitarna är att man dels påstår att det finns någon form av uppsägningstid, som vi tillbakavisar, och att hästarna köpts in för för dyra inköpspriser, som vi tillbakavisar, och att vissa av de här hästarna ska ha skadats under tiden de varit i Björn Goops träning, och att han är skadeståndsansvarig för detta. Det är de här tre delarna som totalt blir det belopp på 1,8 miljoner kronor, säger Uvabäck.

Linn Andersson, andelsägarnas företrädare, vill inte kommentera några detaljer i ärendet.

Björn Goop säger så här om situationen till Travronden.
– Det är jättetråkigt det som har hänt, men jag vill inte kommentera det mer än så utan jag låter Staffan Uvabäck sköta ärendet nu, säger han.

ANNONS: Öppna konto på Legolas i dag – sätt in minst 200 kr och få 200 kr extra att spela för. Klicka här!